PRIVACYBELEID

Bekijk hier ons privacybeleid.

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

Jellez-Designs kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Jellez-Designs, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Jellez-Designs verstrekt. Jellez-Designs kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Indien u vragen heeft over ons privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen. De contact gegevens staan onderaan dit privacy beleid.

Waarom Jellez-Designs gegevens nodig heeft: 

Jellez-Designs verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Jellez-Designs uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang bewaart Jellez-Designs gegevens: 

Jellez-Designs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Webwinkelsoftware: 

Onze webwinkel is ontwikkeld met de software van WordPress. WordPress heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden. WordPress is op basis van de overeenkomst die Jellez-Designs met hen heeft gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Zie ook privacy beleid van WordPress: https://automattic.com/privacy/

Communicatie: 

Jellez-Designs maakt voor zakelijk e-mail gebruik van de diensten van one.com. One.com heeft geen toegang tot het zakelijke mailaccount van Jellez-Designs. One.com is op basis van de overeenkomst die Jellez-Designs met hen heeft gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Zie ook privacy beleid one.com: https://www.one.com/nl/info/privacy-beleid

Payment Processors: 

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maakt Jellez-Designs gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Delen met anderen: 

Jellez-Designs verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Administratie en boekhouding: 

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Admintac gevestigd te Heerlen. Wij delen uw voornaam en achternaam, deze informatie is te summier om uw verdere gegevens te achterhalen.

Verzenden en logistiek: 

Als u een bestelling bij Jellez-Designs plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. Zie ook privacy beleid PostNL: https://www.postnl.nl/privacy-verklaring/

In kaart brengen websitebezoek: 

Op de website van Jellez-Designs worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Jellez-Designs gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics:

Jellez-Designs maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties Jellez-Designs van bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Jellez-Designs te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Jellez-Designs heeft hier geen invloed op. Jellez-Designs heeft Google geen toestemming gegeven om via Jellez-Designs verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@jellez-designs.nl. Jellez-Designs zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wijzigingen in het privacybeleid: 

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy-statement nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Beveiligen:

Jellez-Designs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via: info@jellez-designs.nl. Jellez-Designs is een website van Jellez-Designs. Jellez-Designs is als volgt te bereiken:

Postadres: Pastoor-Huppertzstraat 8, 6374SZ te Landgraaf.
Vestigingsadres: Pastoor-Huppertzstraat 8, 6374SZ te Landgraaf.
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 73561363
Telefoon: +31 (0)6 5727 8101
E-mailadres: info@jellez-designs.nl